Ποιοί Είμαστε

Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ δραστηριοποιείται στο χώρο

των ιδιωτικών και δημόσιων μελετών τεχνικών έργων απ' το 1994.

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στο κέντρο της Πόλης του Άργους.

Aποτελείται από:

Τοπογράφους Μηχανικούς,

Πολιτικούς Μηχανικούς,

Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Αρχιτέκτονες,

Eνεργειακούς Επιθεωρητές,

ενώ υπάρχει επιπλέον σταθερή συνεργασία με άλλα γραφεία και μελετητές

διαφόρων ειδικοτήτων.

Τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται το γραφείο εστιάζονται κυρίως στις:

 

Τοπογραφικές Μελέτες,

Κτιριακές Μελέτες,

Εξειδικευμένες Εργασίες Μηχανικού (3d Αποτυπώσεις-laser scanning)

Μηχανολογικές Μελέτες

Ενεργειακές Μελέτες.

Το γραφείο προσφέρει υπηρεσίες σε άλλους μελετητές και συνεργάζεται

σε σύνθετες μελέτες όπως

Υδραυλικές, Υδρολογικές, Περιβαλλοντικές, Ειδικές Αρχιτεκτονικές,

Στατικές.

 

Τα στελέχη του γραφείου είναι:

Νίκος Εμμ. Μανιαδάκης, Διπλ. Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κός Ε.Μ.Π.

Δημήτριος Γ. Σωτηρόπουλος, Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Τ.Ε.

Ευστάθιος Ν. Τσιότρας, Πτυχ. Μηχ/κός Δομικών Έργων Τ.Ε.

Αδαμαντία Γ. Καπαρέλου, Πτυχ. Μηχ/κός Έργων Υποδομής Τ.Ε.

Παναγιώτης Β. Καπαρέλος, Πτυχ. Μηχ/κός Εργων Υποδομής Τ.Ε.

Εξωτερικοί συνεργάτες γραφείου είναι:

Ειρήνη Οικονομοπούλου,Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π.

- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.

Αικατερίνη Κορωναίου, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π.

Γεώργιος Ταραβιράς, Διπλ. Πολιτικός Μηχ/κος

Παναγιώτης Ντόντος, Γεωλόγος

Γεώργιος Ρεμούνδος, Διπλ. Τοπογράφος Μη/κος Ε.Μ.Π.

Παντέλης Καρακασίδης, Διπλ. Τοπογράφος Μηχ/κος Ε.Μ.Π.