Υπηρεσίες

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στο χώρο των μελετών τουλάχιστον 30 χρόνια εκπονώντας μελέτες

ιδιωτικού και Δημοσίου ενδιαφέροντος.

Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε και συνεχίζουμε να προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε

καινοτόμες και πρωτοπόρες μεθόδους και διαδικασίες έτσι ώστε οι μελέτες να μπορούν να είναι πλήρως

τεκμηριωμένες και να παρέχουν όση πληροφορία χρειάζονται σήμερα οι αυξημένες απαιτήσεις της

ψηφιακής εποχής.

Η απόκτηση της τεχνογνωσίας και η διαρκής παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας ήταν και είναι το

βασικό χαρακτηριστικό του γραφείου και γι’ αυτό διαφοροποιούμαστε σε επίπεδο εξοπλισμού και

εμπειρίας.

Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε και σας ενημερώνουμε πως το γραφείο μας στα πλαίσια συνεργατών με

συναδέλφους μηχανικούς και μελετητικά ή κατασκευαστικά γραφεία και Δημόσιες υπηρεσίες, παρέχει

μεγάλο εύρος εξειδικευμένων τοπογραφικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών, με μοναδικές εφαρμογές σε

επίπεδο τουλάχιστον περιφέρειας, που μπορούν πραγματικά να απογειώσουν την αποδοτικότητα και κυρίως

την ποιότητα των μελετών σας και των έργων σας.

Ο σύγχρονος εξοπλισμός των γραφείων μας μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε τοπογραφική εργασία, η

οποία μπορεί να είναι από ένα απλό τοπογραφικό διάγραμμα μέχρι μια σύνθετη φωτογραμμετρική

αποτύπωση και μοντελοποίηση ενός μικρού αντικειμένου ή ενός αρχαιολογικού χώρου ή μιας μεγάλης

ανασκαφής ή ενός τεχνικού έργου. Ο συνδυασμός φωτογραμμετρίας και 3DLaserscanningμε

υπερσύγχρονα αυτόνομα μη επανδρωμένα μικροαεροσκάφη (mUAV) και ειδικούς γεωδαιτικούς σταθμούς

με laserscanner (σύστημα LeicaNOVA) μπορούν να δώσουν άμεση λύση σε οποιοδήποτε θέμα αποτύπωσης

με επιστημονική συνέπεια και απίστευτη ταχύτητα.

Τα γνήσια πιστοποιημένα λογισμικά (PIX4D MAPPER PRO – KUBIT Pointsence Heritage – VERM,

φωτογραμμετρικός σταθμός ΦΩΣ) που χρησιμοποιεί το γραφείο μας, μπορούν να εξασφαλίσουν την άμεση

επεξεργασία δεδομένων και το εξερετικό ποιοτικό αποτέλεσμα.

Κάνουμε προγραμματισμένη αεροφωτογράφιση ή βιντεοσκόπιση σε HD, σε συγκεκριμένη θέση, ύψος και

αζιμούθιο, έτσι ώστενα ξέρετε τι ακριβώς θα βλέπετε από το παράθυρο ή το μπαλκόνι της οικοδομής που

πρόκειται να κατασκευάσετε.

Αεροφωτογραφίζουμε τη ζώνη διέλευσης της νέας οδού ή της υφιστάμενης που πρόκειται να βελτιωθεί, και

παραδίδουμε ψηφιακή ορθοεικόνα στο ΕΓΣΑ ’87.

Κατασκευάζουμε ψηφιακό μοντέλο εδάφους σε κλίμακα 1:500 και σας παραδίδουμε νέφος σημείων και

ορθοφωτογραφία για να μπορείτε σε δυο ημέρες να εκκινήσετε την μελέτη οδοποιίας. Σκανάρουμε για

εσάς σε ΕΓΣΑ ’87 οποιοδήποτε κτίριο ή μνημείο θέλετε και ταυτοχρόνως σας φωτογραφίζουμε τις όψεις για

να σας παραδώσουμε και υφή!

Αποτυπώνουμε μέσω κάθετης ή πλάγιας αεροφωτογράφισης την εξέλιξη του έργου σας και σας

παραδίδουμε κάθε φορά αρχείο ψηφιακών φωτογραφιών υπερυψηλής ανάλυσης (24,3 MP) και Βίντεο HD.

Αεροφωτογραφίζουμε τα έργα σας για διαφημιστικούς και επικοινωνιακούς λόγους για να δείξετε την

ποιότητά σας και την αξία σας.

Υπολογίζουμε χωματισμούς (όγκους) σε διάφορα στάδια εργασιών και σας παραδίσουμε ψηφιακό μοντέλο

της κάθε στρώσης. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση.

Αεροφωτογραφίζουμε την αρχαιολογική ανασκαφή και παραδίδουμε ορθοεικόνα (ορθοφωτοχάρτη) σε

κλίμακα 1:20 στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, σε απίστευτα ελάχιστο χρόνο και ακρίβεια.